Willkommen auf der Internetpräsenz der Rentenberatung Wolf                                              

Wir sind für Sie da...

Zarys proponowanych świadczeń

 • porady we wszystkich dziedzinach prawnego ubezpieczenia społecznego
 • sądowe i pozasądowe reprezentowanie Państwa interesów
 • udzielamy porad osobiście w naszej kancelarii
 • porady telefoniczne (na terenie całych Niemiec)
 • porady w języku niemieckim i polskim


Co robimy dla Państwa

 • sprawdzenia roszczenia (prawo) do otrzymania renty (Rentenansprüche)
 • kontrolujemy informację o wysokości przyznanego świadczenia emerytalnego (Rentenbescheid)
 • przeprowadzamy tzw. Kontenklärung obejmujący wyjaśnienie kompletnego przebiegu okresu      ubezpieczeniowego
 • składamy wniosek o rentę (Rentenantrag)
 • prowadzimy sprawę rentową (Rentenverfahren)
 • reprezentujemy Państwa w rejonowych i krajowych sądach społecznych
 • udzielamy porad telefonicznie
 • również porady E-Mail


Rentenberater zajmuje się pozatym między innymi

 • obliczaniem tzw. Versorgungsausgleich w sprawach rozwodowych
 • wystawianiem Rentengutachten (ekspertyza)
 • przeprowadzaniem spraw rentowych
 • przeprowadzaniem odwołania od decyzji (Widerspruchsverfahren), prowadzeniem spraw przed Sądem Społecznym (Sozialgericht) i krajowym Sądem Społecznym (Landessozialgericht)
 • stawianiem wniosku o przyznanie renty (Rentenantrag)
 • dochodzeniem roszczeń za prawnie uznane czasy pracy
 • przeprowadzaniem właściwego zaliczenia do odpowiedniej grupy kwalifikacyjnej według Fremdrentengesetz
 • obliczenia, porady w sprawach nadpłat różnego rodzaju, ekspertyza
 • nieobowiązkowe płacenie składek ubezpieczeniowych (freiwillige Beitragszahlung)
 • publiczne, prawne sprawy związane z Versorgungsausgleich
 • renty zakładowe
 • przepisy dotyczance wcześniejszego przejścia na emeryturę
 • sprawy związane z rentą inwalidzką (Schwerbehindertenangelegenheiten)
 • wypadki przy pracy
 • choroby zawodowe
 • sprawy związane z ubezpieczeniem chorobowym i ubezpieczeniem pielęgnacyjnym
 • itp. 
Anrufen